Vorstand

Kay Behnke

1. Vorsitzender
Kay Behnke

1. Vorsitzender

+49 160 91613907

Dr. Karsten Hoppenstedt

2. Vorsitzender
Dr. Karsten Hoppenstedt

2. Vorsitzender

+49 179 1378230

Karsten Höhns

Schatzmeister
Karsten Höhns

Schatzmeister

+49 151 11699900